Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Związek między zmianą klimatu a zanieczyszczeniem: konsekwencje dla zdrowia

Źródło: EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kluczowe wiadomości

  • Zmiany klimatu i zanieczyszczenie często mają wspólne źródła i wywierają połączone i wzajemnie wzmacniające się presję na środowisko europejskie i zdrowie ludzkie.

  • Najbardziej widoczne wspólne skutki zanieczyszczenia i zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego w UE są związane z narażeniem obywateli na zanieczyszczenie ciepła i powietrza. Krótkotrwałe czynniki klimatyczne, które są również zanieczyszczeniami powietrza, takimi jak drobne cząstki stałe, dwutlenek azotu i ozon, stanowią największe zagrożenie dla zdrowia środowiska w Europie. Ponadto wspólne narażenie na cząstki stałe nasila wpływ ciepła na śmiertelność.

  • W przyszłości zmiana klimatu może zwiększyć narażenie na szkodliwe chemikalia, bezpośrednio – na przykład w wyniku zwiększonego zalewania i bioakumulacji toksycznych zanieczyszczeń w sieci żywnościowej – albo jako czynnik napędzający zwiększone stosowanie agrochemikaliów w systemie żywnościowym.

  • Wiele rozwiązań korzystnych dla wszystkich jest możliwe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia przy jednoczesnym dostosowaniu się do (i łagodzeniu) zmian klimatu. Obejmują one na przykład poprawę naturalnego chłodzenia w budynkach i różne rozwiązania oparte na przyrodzie. Z drugiej strony środki mające na celu zaradzenie skutkom zanieczyszczenia lub zmiany klimatu mogą również przynieść potencjalne kompromisy.

Zobacz przekrojową historię o dodatkowych korzyściach związanych ze zmianą klimatu i zanieczyszczeniem.

Historia ta jest częściąsekcji „Zdrowie” przeprowadzonej przez EEA w ramach oceny zerowego monitorowania zanieczyszczenia.