Leptospiroza jest chorobą odzwierzęcą (tj. chorobą ludzką pochodzenia u zwierząt) wywoływaną przez bakterie Leptospira. Leptospiroza jest powszechną chorobą z ponad milionem zdiagnozowanych przypadków rocznie na całym świecie (Thibeaux i in., 2018). W Europie leptospiroza pozostaje stosunkowo rzadką chorobą (ECDC, 2014–2023). Na całym świecie uważa się, że tylko jedna na dziesięć infekcji jest prawidłowo diagnozowana na całym świecie (Samrot i in., 2021) ze względu na różnorodność objawów (jeśli występują) i ich podobieństwo do objawów innych chorób. Obszary miejskie są coraz bardziej zagrożone, zwłaszcza podczas powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami. Zarówno globalne ocieplenie, jak i zmiany wzorców opadów mogą zwiększyć obciążenie chorobami w Europie, przy czym częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe i powodzie prawdopodobnie stwarzają największe ryzyko większej liczby zakażeń leptospirozy w przyszłości.

Źródło i transmisja

Wiele różnych szczepów bakterii Leptospira może powodować infekcje i różne objawy kliniczne u ludzi i kilku zwierząt (w tym zwierząt dzikich i domowych, ssaków, gadów i płazów). Ludzie zwykle chorują na leptospirozę poprzez spożycie lub kontakt skóry z zanieczyszczoną glebą, wodą, roślinnością lub poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami lub ich moczem. Ogniska są często związane z zanieczyszczonymi rzekami, strumieniami, kanałami lub jeziorami. W krajach uprzemysłowionych ekspozycja na wodę zanieczyszczoną Leptospirapodczas rekreacji lub działalności zawodowej zwiększa ryzyko zakażenia leptospirozą, podczas gdy w krajach rozwijających się zakażenia są często związane z narażeniem na nieoczyszczone ścieki i odchody zwierzęce. Inną, jeszcze mniej ważną drogą przenoszenia chorób jest wdychanie zanieczyszczonych aerozoli. Bezpośrednia transmisja między osobami jest rzadkością (Mwachui i in., 2015).

Skutki dla zdrowia

Najczęściej infekcje Leptospira nie powodują żadnych lub tylko łagodnych objawów, co komplikuje prawidłową diagnozę. Jeśli objawy objawiają się – zwykle około 10 dni po zakażeniu – obejmują nagłą gorączkę, bóle głowy, dreszcze, bóle mięśni lub zapalenie oka. Ten ostatni jest bardzo specyficznym objawem leptospirozy, który dotyka od 10 do 44 % wszystkich pacjentów w Europie (Rathinam, 2005). Poważniejsze objawy choroby obejmują zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (zapalenie opon mózgowych), wysypki, zniszczenie czerwonych krwinek (niedokrwistość), niekontrolowane krwawienie i tworzenie się śluzu, ciężką niewydolność nerek, żółte zabarwienie skóry, dezorientację psychiczną i depresję, zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego), a nawet niewydolność wielonarządową. Choroba trwa zwykle od kilku dni do 3 tygodni lub nawet dłużej. Odzyskiwanie nieleczonych przypadków może potrwać kilka miesięcy. Opóźnione objawy mogą obejmować przewlekłe zmęczenie, paraliż, depresję i infekcje oczu (CDC, 2022; De Brito i in., 2018; Haake i Levett, 2015 r.; Samrot i in., 2021 r.).

Zachorowalność i śmiertelność

W państwach członkowskich EOG (z wyjątkiem Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Türkiye ze względu na brak danych) w latach 2007–2021:

 • 9726 potwierdzonych zakażeń
 • 0,2 przypadków na 100000 ludności w 2021
 • Wysoki wskaźnik hospitalizacji: > 90 %[1]
 • 159 zgonów i średnia śmiertelność 3 %. Jednak w przypadku ciężkich objawów śmiertelność wzrasta do 5-20 %, zwłaszcza u pacjentów nieleczonych z niewydolnością nerek (Calvopiña i in., 2018).
 • Rosnąca tendencja zachorowalności od 2015 r., osiągając szczytowy poziom przypadków w 2019 r. W 2020 r. zachorowalność na leptospirozę spadła do poziomu z 2015 r., ale mogło to być zakłócone zachowaniami populacyjnymi i zakłóceniami działań nadzorczych związanych z COVID-19. W 2021 r. liczba przypadków ponownie wzrosła.

(ECDC, 2024–2023; 2023)

Rozłożenie na populację

 • Grupa wiekowa z najwyższym wskaźnikiem chorób w Europie: Mężczyźni w wieku 25-64 lat, kobiety w wieku 15-24 lat (ECDC, 2014-2023)
 • Grupy zagrożone ciężkim przebiegiem choroby: osoby starsze i osoby o słabym układzie odpornościowym
 • Grupy podwyższonego ryzyka zakażenia: osoby mające kontakt z zanieczyszczoną wodą, glebą lub zakażonymi zwierzętami w miejscu pracy, np. weterynarze, rolnicy, rybacy, pracownicy kopalni lub wojskowi, a także sportowcy, pływacy, kąpiący się lub podróżni (Bandara i in., 2014; Mwachui et al., 2015). Choroba występuje częściej wśród mężczyzn (ECDC, 2014-2023).

Wrażliwość na klimat

Odpowiedniość klimatyczna

Leptospira spp. najlepiej rozwija się w temperaturach od 28 do 30 °C, a pH waha się od 6,8 do 7,4 w lekko słonej wodzie (Bharti et al., 2003; Wongbutdee et al., 2016).

Sezonowość

W Europie infekcje występują głównie między lipcem a październikiem, a szczyt w sierpniu-wrześniu. Ten sezonowy model jest prawdopodobnie spowodowany połączeniem czynników klimatycznych (np. występowanie obfitych opadów deszczu i wysokich temperatur) i zachowania człowieka (np. wzrost aktywności na świeżym powietrzu) (ECDC, 2014–2023).

Wpływ zmiany klimatu

Wyższe średnie roczne temperatury zwiększają wzrost i aktywność Leptospira spp., a jednocześnie wydłużają sezon zakaźny i rozszerzają geograficzne rozmieszczenie bakterii. Również wyższe ilości opadów i bardziej wilgotne warunki są związane ze zwiększonym wzrostem i przetrwaniem Leptospira spp. Oczekuje się, że przewidywane zmiany zwiększą obciążenie chorobą (Desvars i in., 2011; Pawar i in., 2018). Innym ważnym przyszłym czynnikiem ryzyka klimatycznego dla zakażeń leptospirozą jest zwiększona częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obfite opady deszczu, burze i związane z nimi powodzie zwiększają narażenie ludzi na zanieczyszczoną wodę (Bharti i in., 2003), zwłaszcza w połączeniu ze słabymi warunkami sanitarnymi, niewystarczającą opieką zdrowotną lub zatłoczonymi warunkami, co może narazić ludzi na zwiększone ryzyko infekcji (Mwachui i in., 2015). Z drugiej strony epizodysuszy stymulują zajęcia rekreacyjne, takie jak pływanie i kąpiele, a także ryzyko narażenia zawodowego, na przykład gdy gospodarstwa stosują alternatywne, skażone źródła wody w okresach suszy i ograniczeń związanych z korzystaniem z wody. Oba mogą prowadzić do wzrostu zakażeń leptospirozą.

Profilaktyka i leczenie

Zapobieganie

 • Unikanie lub ograniczanie kontaktu z potencjalnie zanieczyszczoną wodą lub zakażonymi zwierzętami
 • Odzież ochronna, szczególnie w przypadku narażenia na potencjalnie zanieczyszczoną wodę lub zakażone zwierzęta w środowisku pracy
 • Bezpieczeństwo wody publicznej w celu uniknięcia infekcji podczas zajęć rekreacyjnych
 • Szczepienia zwierząt gospodarskich i zwierząt domowych oraz zwalczanie gryzoni w celu ograniczenia zakażeń między zwierzętami
 • Podnoszenie świadomości na temat szlaków zakażeń
 • (CDC, 2022; Jittimanee i Wongbutdee, 2019)

Leczenie

 • Antybiotyki

Linki do dalszych informacji

Referencje

Bandara, M., et al., 2014, Globalizacja leptospirozy poprzez podróże i migracja, Globalizacja i zdrowie 10(61), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12992-014-0061-0

Bharti, A. R., et al., 2003, Leptospirosis: Choroba odzwierzęca o znaczeniu globalnym, The Lancet Infectious Diseases 3(12), 757–771. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(03)00830-2

Calvopiña, M., et al., 2022, Leptospirosis: Zachorowalność, śmiertelność i rozkład przestrzenny przypadków hospitalizowanych w Ekwadorze. Ogólnokrajowe badanie 2000-2020, PLOS Neglected Tropical Diseases 16(5), e0010430. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010430

CDC, 2022, Centra Kontroli i Prewencji Chorób, https://www.cdc.gov. Ostatni dostęp – sierpień 2022 r.

De Brito, T., et al., 2018, Patologia i patogeneza leptospirozy człowieka: Komentarz do recenzji. Revista Do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 60(e23), 1-10. https://doi.org/10.1590/s1678-9946201860023

Desvars A., et al., 2011, Seasonality of Human Leptospirosis in Reunion Island (Indian Ocean) and Its Association with Meteorological Data, PLoS ONE 6(5), e20377. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020377

ECDC, 2014–2023, Roczne sprawozdania epidemiologiczne za lata 2012–2021 – Leptospirosis. Dostępne na stronie https://www.ecdc.europa.eu/en/leptospirosis/surveillance-and-disease-data. Ostatni dostęp do Sierpień 2023.

ECDC, 2023 r., Atlas nadzoru chorób zakaźnych. Dostępne na stronie https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx. Ostatni dostęp do Sierpień 2023.

Haake, D. A. i Levett, P. N., 2015, Leptospirosis in Humans. W: Adler, B. (Ed.), Leptospira i Leptospirosis, Current Topics in Microbiology and Immunology vol. 387, Springer Berlin Heidelberg, s. 65–97. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45059-8_5

Jittimanee, J. i Wongbutdee, J., 2019, Zapobieganie i kontrola leptospirozy u ludzi oraz nadzór nad patogenną Leptospirą u szczurów i wód powierzchniowych znalezionych w wioskach, Journal of Infection and Public Health 12(5), 705–711. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2019.03.019

Mwachui, M. A., et al., 2015, Environmental and Behavioural Determinants of Leptospirosis Transmission: A Systematic Review, PLOS Neglected Tropical Diseases 9(9), e0003843. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003843

Pawar, S. D., et al., 2018, sezonowość leptospirozy i jej związek z opadami deszczu i wilgotnością w Ratnagiri, Maharashtra, International Journal of Health & Allied Sciences 7, 37–40. https://doi.org/10.4103/ijhas.IJHAS_35_16

Rathinam, S. R., 2005, Okulistyczne objawy leptospirozy, Journal of Postgraduate Medicine 51(3), 189-194. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16333191/

Samrot, A. V., et al., 2021, leptospiral Infection, patogeneza i jej diagnoza – przegląd, patogeny 10(2), 145. https://doi.org/10.3390/pathogens10020145

Thibeaux, R., et al., 2018, Różnorodność ekologiczna Leptospiry: Poprawa identyfikacji i ponownej diagnozy, granice w mikrobiologii 9, 1-14. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00816

Wongbutdee, J., et al., 2016, Percepcje i ryzykowne zachowania związane z leptospirozą w obszarze endemicznym we wsi Ubon Ratchathani, Tajlandia, African Health Sciences 16(1), 170-176. https://doi.org/10.4314/ahs.v16i1.23


[1] Wskaźnik hospitalizacji opiera się na analizie danych dotyczących przypadków o znanym statusie hospitalizacji. Kompletność danych dotyczących hospitalizacji jest dostarczana od 2009 r. i waha się od 0 do 100 % dla różnych krajów. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku około 50 % wszystkich zgłoszonych przypadków w Europie zgłasza się również stan hospitalizacji.

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.