Start Dowody na temat klimatu i zdrowia Krajowe i regionalne systemy ostrzegania

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Krajowe systemy ostrzegania w zakresie zdrowia cieplnego i plany działania

Po dramatycznych falach upałów w Europie w przeszłości (np. w 2003 r.) wiele krajów europejskich wprowadziło partnerstwa między służbami pogodowymi, agencjami ochrony ludności i organami ds. zdrowia publicznego na szczeblu krajowym, niższym niż krajowy lub lokalnym. Celem tych partnerstw jest ochrona obywateli przed negatywnym wpływem upałów na ich zdrowie poprzez ogłaszanie porad i wdrażanie środków łagodzących, gdy przewiduje się, że prognoza pogody wpłynie niekorzystnie na zdrowie ludności w kraju, regionie lub mieście.

Kompleksowa reakcja rządów krajowych lub władz regionalnych na zagrożenia dla zdrowia związane z ekstremalnymi temperaturami jest ogólnie określana jako plan działania na rzecz zdrowia cieplnego (HHAP), podczas gdy składnik ostrzegawczy oparty na pogodzie w HHAP jest określany jako system ostrzegania o zdrowiu cieplnym (HHWS).

HHWS zazwyczaj składa się z prognoz pogody, metod oceny relacji pogoda-zdrowie, systemu „klasyfikowanych” alertów i przekazywania takich ostrzeżeń. HHWS wykorzystuje prognozy meteorologiczne do inicjowania ostrych interwencji w zakresie zdrowia publicznego mających na celu zmniejszenie wpływu stresu cieplnego na zdrowie człowieka w ekstremalnych warunkach cieplnych. HHWS jest aktywowany, gdy temperatura lub inny wskaźnik ciepła przekroczy określone progi. Większość HHWS jest opracowywanych i utrzymywanych przez National Meteorological and Hydrological Services i jest podłączonych do HHAP.

Poniższe mapy tematyczne przedstawiają przegląd istniejących HHAP i HHWS w Europie w oparciu o informacje zebrane w 2019 r. przezregionalne biuro WHOdla Europy (w przypadku HHAP, na podstawie badania przeprowadzonego przez krajowe organy ds. zdrowia) orazprojekt HEAT- SHIELD (dla HHWS, na podstawie badania krajowych służb meteorologicznych). Należy zauważyć, że zasięg geograficzny tych badań był nieco różny i że nie wszystkie kraje odpowiedziały na te badania.

W ramach finansowanego przez UE projektu SCORCHprzeprowadzono niezależny przegląd HHAP i HHWS w Europie. Wyniki opublikowano w artykule „Zarządzanie falamiupałów w Europie”: porównywanie polityki zdrowotnej i praktyk w celu lepszego zrozumienia ról, obowiązków i współpracy.

Wybierz mapę tematyczną:
Krajowy HHAP
HHAP subkrajowy lub lokalny
No HHAP
Brak informacji
HHWS available (click on country for further information)
No information