Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Czterodniowa prognoza pyłu zawieszonego na poziomie przyziemnym o średnicy 10 μm lub mniejszej (PM10) z usługi monitorowania atmosfery programu Copernicus (CAMS)

Widz dostarcza prognozowane godzinowe stężenia naziemnego PM10 (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez CAMS).

Użyj tej ikony, aby wybrać datę i region zainteresowania

Kliknijna tej ikonie, aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym

Klikając na mapę, można zobaczyć wykres pokazujący zmiany godzinowych stężeń PM10 na poziomie naziemnym w okresie objętym prognozą w danej lokalizacji.  

 

Klasyfikacja godzinowych stężeń PM10 w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją zastosowaną przez aktualne dane dotyczące jakości powietrza dla Europy, gdzie pięć kategorii waha się od dobrej (ilt; µg/m3) do bardzo słabej (> 100 µg/m3). Dyrektywy w sprawie jakości otaczającego powietrza wymagają, aby w celu ochrony zdrowia ludzkiego dzienne stężenia PM10 nie przekraczały 50 µg/m3 więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 40 µg/m3.

 

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Zgodnie z nowymi wytycznymi WHO średnie roczne stężenie nie powinno przekraczać 15 µg/m3, a dzienne stężenie nie powinno przekraczać 45 µg/m3 dłużej niż 3-4 dni w roku. W październiku 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w której ściślej dostosowuje się unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza objętych obecnie wartościami docelowymi, z wyjątkiem ozonu. W przypadku PM10 dzienne stężenia nie powinny przekraczać 45 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 20 µg/m3do 2030 r.

Dodatkowe informacje: