Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Czterodniowa prognoza pyłu zawieszonego na poziomie przyziemnym o średnicy 10 μm lub mniejszej (PM10) z usługi monitorowania atmosfery programu Copernicus (CAMS)

Widz dostarcza prognozowane godzinowe stężenia naziemnego PM10 (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez CAMS).

Użyj tej ikony, aby wybrać datę i region zainteresowania

Kliknijna tej ikonie, aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym

Klikając na mapę, można zobaczyć wykres pokazujący zmiany godzinowych stężeń PM10 na poziomie naziemnym w okresie objętym prognozą w danej lokalizacji.  

 

Klasyfikacja godzinowych stężeń PM10 w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją zastosowaną przez aktualne dane dotyczące jakości powietrza dla Europy, gdzie pięć kategorii waha się od dobrej (ilt; µg/m3) do bardzo słabej (> 100 µg/m3). Dyrektywy w sprawie jakości otaczającego powietrza wymagają, aby w celu ochrony zdrowia ludzkiego dzienne stężenia PM10 nie przekraczały 50 µg/m3 więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 40 µg/m3.

 

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Zgodnie z nowymi wytycznymi WHO średnie roczne stężenie nie powinno przekraczać 15 µg/m3, a dzienne stężenie nie powinno przekraczać 45 µg/m3 dłużej niż 3-4 dni w roku. W październiku 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w której ściślej dostosowuje się unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza objętych obecnie wartościami docelowymi, z wyjątkiem ozonu. W przypadku PM10 dzienne stężenia nie powinny przekraczać 45 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 20 µg/m3do 2030 r.

Dodatkowe informacje: