Start Baza danych Studia przypadków Gminna grupa działania na rzecz zwalczania komarów – Górna równina Ren, Niemcy

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Studia przypadków

Gminna grupa działania na rzecz zwalczania komarów – Górna równina Ren, Niemcy

Gminna grupa działania na rzecz zwalczania komarów – Górna równina Ren, Niemcy

Coraz więcej dowodów na to, że zmiana klimatu jest związana z obserwowanymi i przewidywanymi zmianami endemizmu choroby przenoszonej przez wektory (VBD). Powoduje to zmiany w rozkładzie wektorów i ekspansję gatunków wektorowych na regiony geograficzne, które wcześniej były nieodpowiednie ze względów klimatycznych. Oczekuje się, że zmiany klimatu będą nadal odgrywać rolę w ekspansji geograficznej w Europie azjatyckiego komara tygrysa (Aedes albopictus, Culicidae) jednego z najsilniejszych na świecie rozprzestrzeniaczy wirusów. W miarę jak Europa się rozgrzewa, również Niemcy staną się bardziej odpowiednim domem dla azjatyckich komarów tygrysów. Gatunek ten kwitnie w letnich temperaturach 20–25 °C i przetrwa zimę na etapie jaj, jeśli temperatury są zwykle powyżej -12 °C i spadają tylko sporadycznie i krótko poniżej tej wartości. W miarę jak świat się nagrzewa, oczekuje się, że Aedes albopictus rozszerzy swój zasięg w strefie klimatu umiarkowanego.

Gminna grupa działania kontrolująca komary (KABS – Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V. jest zarejestrowanym i uznanym stowarzyszeniem non-profit. „Schnake” jest wspólnym określeniem lokalnym dla komarów (culicidae) w obszarze działania KABS e.V., na Równinie Górnego Renu. Od czasu, gdy komary tygrysa osiadły na Równinie Górnego Renu około 2015 roku, KABS i jej organizacje zależne podjęły działania przeciwko niemu – wiele miast, w tym Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe czy Ludwigshafen, zleciło już specjalistom z KABS monitorowanie i kontrolowanie komara tygrysa. W ostatnich latach liczba komarów tygrysów wzrosła na Równinie Górnego Renu. W 2017 r. na obszarze KABS była tylko jedna populacja, podczas gdy w 2020 r. było ich już sześć.

Z tego wynika konieczność stworzenia nowej struktury w KABS, która zajmuje się konkretnie komarami tygrysów. Na początku 2020 r. utworzono komary TFT „Task Force Tiger” oraz wdrożono strukturę organizacyjną i strategie kontroli. W przypadku wykrycia komara azjatyckiego tygrysa w gminie należącej do KABS, rozpoczyna się ukierunkowany program monitorowania i kontroli wektorów.

Oprócz monitorowania obszarów gorących punktów komarów podjęto szereg praktycznych środków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego gatunku i wyeliminować populacje w obszarze studium przypadku: stosowanie biologicznego środka kontroli Bti (Bacillus thuringiensis podgatunek israelensis szczep AM65-52), uwalnianie jałowych dorosłych mężczyzn i systemów pułapek śmiercionośnych specjalnie dla dorosłych kobiet.

Z biegiem lat kontrola komarów biologicznych tygrysów za pomocą Bti spowodowała znaczne zmniejszenie liczebności komarów tygrysa, co zmniejszyło uciążliwość do minimum, a nawet doprowadziło do całkowitej eliminacji subpopulacji. Kluczowym czynnikiem związanym z tym sukcesem jest zaangażowanie ludności i budowanie zaufania między KABS, gminami i jego obywatelami.

Opis studium przypadku

Wyzwania

Wraz z globalnymi zmianami spowodowanymi zmianami środowiskowymi i klimatycznymi oraz stale rozwijającym się handlem i podróżami, prawdopodobieństwo wystąpienia egzotycznych wektorów komarów na nowe obszary geograficzne jest wysokie, co pokazały wyniki monitorowania i ukierunkowane działania w Europie, a także w Niemczech w ostatniej dekadzie. Po potwierdzeniu obecności inwazyjnego gatunku komarów konieczne jest podjęcie decyzji, czy dalsze rozprzestrzenianie się gatunku powinno zostać wstrzymane, czy eliminacja jest wykonalna i pożądana, oraz jakie działania należy podjąć, aby zapobiec przybyciu i potencjalnemu ustanowieniu innych gatunków wektorów komarów.

Ze względu na postępującą globalną zmianę klimatu, oryginalnie tropikalny gatunek komarów Aedes albopictus, znany również jako komary tygrysa azjatyckiego, występuje obecnie częściej w Niemczech. Z dużym zaniepokojeniem obserwują go urzędnicy ds. zdrowia publicznego i władze lokalne, zwłaszcza ze względu na jego wysokie kompetencje w zakresie wektorów. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie do rodzimych gatunków komarów azjatyckich komary tygrysów nie rozmnażają się preferencyjnie na otwartych obszarach, takich jak łąki Renu, a nie w stawach i basenach. Samice tego gatunku wolą składać jaja w małych pojemnikach wypełnionych wodą wewnątrz miast, takich jak beczki deszczowe, wiadra, podstawki kwiatowe na balkonie, zablokowane rynny, wazony cmentarzowe, nawet w kałużach wody, które tworzą się w śmieciach.

Pomyślne założenie azjatyckiego komara tygrysa w południowo-zachodnich Niemczech stanowi nowe wyzwanie dla KABS. Ludzie mieszkający na terenach zamieszkanych przez azjatyckiego komara tygrysa opisują go jako wielką uciążliwość, która silnie wpływa na ich pobyt w ich własnym ogrodzie. Na całym świecie komary od wieków nękają ludzi, rozprzestrzeniając choroby i śmierć na miliony, zarażając ludzi wirusem Zika, żółtą gorączką, dengą, malarią i innymi chorobami.

W związku z tym zapobieganie chorobom przenoszonym przez komary jest bardzo istotne. Rzeczywiście, istnieje pilna potrzeba badań i środków kontroli, które mogą być skuteczne w przyszłych warunkach klimatycznych i które umożliwiają pomyślne wyginięcie nowo odkrytych populacji azjatyckich komarów tygrysa.

Cele

Ze względu na silne masowe mnożenie komarów w latach mokrych/deszczowych i wysokich temperatur, kontrola jest potrzebna ze względu na dobrobyt publiczny i stworzenie równych warunków życia wszystkim osobom mieszkającym na Równinie Górnego Renu. Celem jest wyeliminowanie lub przynajmniej znaczne zmniejszenie liczby komarów tygrysich na Równinie Górnego Renu poprzez zastosowanie selektywnych preparatów mikrobiologicznych i strategii kontroli opartej na warunkach ekologicznych.

Cel wyeliminowania lub przynajmniej znacznego zmniejszenia liczby komarów tygrysich na Równinie Górnego Renu można osiągnąć w sposób nieszkodliwy dla ludzi i przyrody. Komary nie są już uznawane jedynie za uciążliwe szkodniki (jak ma to miejsce w przypadku komarów przeciwpowodziowych wzdłuż Renu), ale także za szkodniki zdrowotne, które muszą zostać wyeliminowane lub przynajmniej mocno ograniczone, aby utrzymać prawdopodobieństwo przeniesienia wirusów na możliwie najniższym poziomie. „Grupa działania chce ograniczyć uciążliwości komarów na obszarze Równiny Górnego Renu, jednocześnie chroniąc środowisko za pomocą środków akceptowalnych ekologicznie, o ile zgromadzone zostaną niezbędne fundusze”.

Rozwiązania

Każdego roku w sezonie wylęgowym odpowiednie gatunki komarów są kontrolowane w Górnym Renie za pomocą specjalnego systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania. Od lat siedemdziesiątych XX wieku stowarzyszenie lokalnych społeczności – „Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) – Gminna grupa działania na rzecz kontroli komarów” – zajmuje się komarami (zwanymi „Schnaken” w lokalnym dialekcie) w regionie. Bez jego pracy wiele obszarów nie nadaje się do zamieszkania wzdłuż Renu.

Projekty monitorowania, które dotyczą wczesnego wykrywania populacji założycieli azjatyckiego komara tygrysa, zostały opracowane wcześnie, zwłaszcza po 2007 r., kiedy to pierwsze jaja komara tygrysa w Niemczech zostały wykryte na parkingu przy autostradzie A5 w pobliżu Bad Bellingen w Badenii-Wuerttembergii i w kolejnych latach, kiedy dorosłe i jaja komarów tygrysów znaleziono również w innych miejscach w południowo-zachodnich Niemczech. Projekty monitorujące realizowane są z powodzeniem od kilku lat. Ponieważ komary tygrysa zadomowiły się na Równinie Górnego Renu, KABS również podejmuje działania przeciwko niemu – wiele miast zleciło już specjalistom z KABS i jej organizacjom pomocniczym monitorowanie i kontrolowanie komara tygrysa, w tym Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe czy Ludwigshafen. W kraju związkowym Badenia-Wirtembergia przeprowadzono różne badania laboratoryjne i polowe na większej populacji azjatyckiego komara tygrysa, który został odkryty w 2015 roku w Heidelbergu.

Stosując zintegrowane ekologiczne podejście do kontroli komarów, oceniono wykonalność i skuteczność różnych środków w rzeczywistych warunkach terenowych, w tym: stosowanie biologicznego środka kontroli komarów Bti w postaci tabletek, uwalnianie sterylnych męskich dorosłych (SIT) lub systemów pułapek śmiercionośnych, w szczególności dla kobiet dorosłych. W tym samym czasie cała populacja komara azjatyckiego tygrysa w Heidelbergu była monitorowana i kontrolowana. BTI (Bacillus thuringiensis podgatunek israelensis szczep AM65-52), naturalnie występująca bakteria występująca w glebach, jest stosowana, ponieważ zawiera zarodniki, które wytwarzają toksyny (kompleks białkowy), które konkretnie atakują i wpływają wyłącznie na larwy kilku rodzin nematocera. Najbardziej wrażliwe cele to larwy komarów, mniej wrażliwe to larwy czerni, muchy drenażowe, chironomidy i komary grzybów. WIT nie ma toksyczności dla innych owadów, innych taksonów ani osób i jest dopuszczona do stosowania do zwalczania szkodników w gospodarstwach ekologicznych. WIT jest stosowany na całym świecie do kontroli komarów i jest stosowany do zabijania rozwijających się larw komarów poprzez nakładanie na stojącą wodę, w której znajdują się te larwy.

W ostatnich latach stwierdzono rosnącą liczbę populacji komarów tygrysów. W 2017 r. zarejestrowano jedną populację, podczas gdy w 2020 r. na obszarze KABS znaleziono już sześć populacji. Z tego powstała nowa struktura w KABS, która zajmuje się konkretnie komarami tygrysów. Na początku 2020 r. utworzono komary TFT „Task Force Tiger” z nową strukturą organizacyjną i wdrożono strategie kontroli. W przypadku wykrycia komara azjatyckiego tygrysa w gminie należącej do KABS, rozpoczyna się ukierunkowany program monitorowania i kontroli wektorów. W zależności od sytuacji i rozwoju w ciągu roku stosuje się podejścia alternatywne, np. zbieranie próbek, stosowanie Bti, monitorowanie pułapek i kampanie uświadamiające społeczeństwo.

Od 2020 roku, jak tylko rozpocznie się sezon komarów tygrysów, personel KABS idzie od drzwi do drzwi, rozdając ulotki, które dostarczają informacji na temat biologii, zapobiegania i ogólnych aspektów komarów azjatyckich tygrysów i wyjaśniają, jak wykrywać i zgłaszać podejrzane komary. Po wielokrotnym leczeniu terenów rozrodu Bti sugeruje się, że na przykład nieużywane puszki i wiadra powinny być przechowywane do góry nogami, beczki przeciwdeszczowe pokryte moskitierami. Nawet otwarte rury osłon przeciwsłonecznych powinny być zamknięte. Ulotki zawierają informacje o aktywnym składniku Bti, który może być stosowany w postaci tabletek w beczkach przeciwdeszczowych lub innych pojemnikach na wodę. Ponadto przeszkolony personel przechodzi przez prywatne i publiczne ogrody z opryskiwaczem pompy ciśnieniowej w celu leczenia miejsc rozrodu Bti.

Interwencja Kabs jest ustrukturyzowana wzdłuż tej sekwencji działań:

 • Kabs otrzymuje ostrzeżenie o obecności komarów od mieszkańców, gmin lub w wyniku dedykowanego monitoringu hotspotów.
 • Gmina i departament zdrowia są informowane o stwierdzeniu (są) komarów,
 • Wydanie prasowe jest przygotowywane wspólnie przez KABS i gminę. Ogół społeczeństwa gminy lub regionu jest informowany o zbliżających się środkach
 • Miejsce, w którym znaleziono komary, jest sprawdzane w celu zrozumienia rzeczywistego znaczenia obecności komarów. Współrzędne są dodawane za pomocą aplikacji na smartfonie i połączone z systemem GIS

W przypadku braku nowej populacji (tylko jedna osoba), monitorowanie jest kontynuowane. Ogólnie rzecz biorąc, kontynuowane jest zaangażowanie ogółu społeczeństwa, a informacje przekazywane za pośrednictwem komunikatów prasowych, plakatów, lokalnych stacji radiowych, wydarzeń informacyjnych i wydarzeń miejskich.

W przypadku znalezienia nowej populacji:

 • Określany jest potencjalny „obszar istotny” wokół obiektu, w oparciu o doświadczenie i ocenę ekspertów.
 • Gmina i odpowiedzialny organ ds. zdrowia są informowane o planowanych środkach oraz o wsparciu, jakie powinny zapewnić KABS.
 • Kontynuowane jest zaangażowanie ogółu społeczeństwa, np. przygotowanie wydania prasowego wraz z gminą, informowanie ludności o planowanych środkach, wspieranie KABS w zapewnianiu dostępu do nieruchomości prywatnych oraz informowanie, że dokument publiczny – zawiadomienie gminy – zostanie przekazany do poszczególnych nieruchomości, do których KABS musi uzyskać dostęp.
 • KABS zapewnia dwudniowe szkolenie lokalnych pracowników KABS w zakresie podejmowania odpowiednich środków, takich jak prowadzenie aplikacji Bti, monitorowanie pułapek i identyfikacja wszelkiego rodzaju wody stojącej, np. beczek przeciwdeszczowych na terenach nieruchomości, oraz wyjaśnienie potrzeby zastosowania środków – jest to również istotne, aby odpowiednio poinformować właścicieli nieruchomości.
 • Działania podejmowane są na poziomie poszczególnych nieruchomości. Wysyłany jest tylko jeden zespół dla określonego obszaru, a nawet tylko jeden członek zespołu, ponieważ zwiększa to zaufanie właściciela nieruchomości i ułatwia dostęp do nieruchomości i akceptację środków
 • Wszystkie środki są śledzone za pomocą aplikacji na smartfonie (np. zielona nieruchomość oznacza, że pracownik KABS był na stronie i podjął odpowiednie środki, pomarańczowy oznacza, że od 11 do 14 dni żaden pracownik KABS nie był na nieruchomości i podjął działania, a czerwony oznacza, że przez ponad 21 dni żaden członek KABS nie był na miejscu i podjął działania). Obecność personelu KABS oraz podjęte środki są rejestrowane i umieszczane w bazie danych, do której ma dostęp kierownictwo grupy zadaniowej.
 • Monitorowanie pułapek jest kontynuowane
 • Informacje przekazywane indywidualnym właścicielom nieruchomości są kontynuowane.

Obszar działania może ulec zmianie ze względu na indywidualne ustalenia lub nawet nowe populacje. Do końca sezonu, pod koniec października, KABS przygotowuje sprawozdanie końcowe z sezonu i prognozy na następny sezon wraz z szacunkami kosztów.

Przydatność

Przypadek został opracowany i wdrożony głównie ze względu na inne cele polityki, ale ze znacznym uwzględnieniem aspektów adaptacji do zmiany klimatu

Dodatkowe Szczegóły

Udział zainteresowanych stron

Na spotkaniu założycielskim KABS w 1976 r. w Philippsburgu zadeklarowało swoje członkostwo 20 organizacji (miasta, gminy, powiaty takie jak Germersheim, Karlsruhe, Ludwigshafen, Rhine-Neckar, Südliche Weinstraße). W latach 1976 i 1977 do sojuszu przystąpiło 13 gmin z wyżej wymienionych dzielnic i miasta Speyer. Do 1984 r. liczba członków wzrosła do 45 członków pełnoprawnych i trzech członków wspierających.

Dziś KABS ma członków z 94 władz regionalnych (92 gminy i powiaty oraz stany Badenia-Wirtembergia i Nadrenia-Palatynat). Obszar KABS rozciąga się od Bingen lub Rheingau na północy do gmin w Kaiserstuhl na południu, obejmując łącznie 2,7 miliona ludzi. Oznacza to, że wszystkie gminy na tym obszarze operacyjnym graniczącym z Renem są członkami KABS, dzięki czemu wszystkie istotne i potencjalne obszary hodowlane mogą być kontrolowane, a komary nie mogą migrować z obszarów niekontrolowanych do gmin członkowskich. Od samego początku, ze względu na ruch „Rheinschnaken” (komary wodne, komary Renowe), istniała również bardzo ścisła współpraca z regionem Alzacji we Francji. Niemieckie kraje związkowe stały się również członkami KABS, ponieważ interwencje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, które są opracowywane w dorzeczu Renu, mogą obejmować ustanowienie obszarów retencyjnych (w tym polderów), które muszą być monitorowane i kontrolowane, zgodnie z procedurą zatwierdzania planu, jako możliwe obszary hodowli komarów.

Czynniki sukcesu i czynniki ograniczające

Pozytywne reakcje obywateli społeczności członkowskich KABS pokazują, że ekologiczna kontrola komarów znacznie zwiększyła jakość życia na Górnym Renie w porównaniu do wcześniejszych czasów. Najlepszym sposobem na udowodnienie sukcesu kontroli jest porównanie wyników połowowych osiągniętych mniej więcej w tym samym czasie na wystarczająco odległych, niepoddanych obróbce obszarach (np. na północnym obszarze Kühkopf, powiatu Groß-Gerau, Hesse) i obszarach poddanych działaniu środka. Każdego roku KABS zmniejsza ilość komarów w gminach członkowskich do tolerowanego poziomu, tak aby utrzymać jakość życia mieszkańców regionu Górnego Renu.

Ścisła koordynacja z władzami lokalnymi i maksymalna przejrzystość wobec mieszkańców są ważnymi czynnikami decydującymi o skutecznej kontroli wód powodziowych i komarów tygrysów.

Czynniki ograniczające kontrolę komarów biologicznych są zarówno czynnikami ekonomicznymi, jak i ograniczeniami związanymi z ochroną przyrody. Kontrola komarów w ekosystemach o wysokiej wartości, które są chronione zgodnie z ramami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody (np. tereny podmokłe wzdłuż Renu), musi być zgodna z ukierunkowaną strategią uwzględniającą cechy środowiskowe tego obszaru. Szczególnie wrażliwe obszary naturalne, takie jak obszary hodowlane zagrożonych gatunków ptaków, mogą być nawet wyłączone z kontroli komarów ze względu na ograniczenia ochrony przyrody Jednakże obszary te stanowią niewielką powierzchnię obszaru studiów przypadku, tak aby nie miały znaczącego wpływu na sukces inicjatyw w zakresie kontroli komarów.

Koszty i korzyści

Działalność KABS jest finansowana wyłącznie przez jego członków. Wkład finansowy każdego członka jest początkowo obliczany na podstawie liczby rezydentów (na dzień 1 stycznia2022 r.). W przypadku mniejszych społeczności liczących do 1 500 mieszkańców wynosi ona 8,750 EUR rocznie, dla średniej wielkości do 100.000 mieszkańców 35 000 EUR rocznie oraz dla dużych miast o liczbie mieszkańców powyżej 10 000 EUR rocznie. Okręgi płacą 47 700 EUR rocznie, a stany związkowe 57 000 EUR rocznie. Ogółem budżet wynosi około 5 mln EUR rocznie, a zatem średnio 1,50 EUR/rezydent/rok.

Ponadto koszty lokalnych środków kontroli w wysokości około 450 000 EUR rocznie są finansowane przez tych członków, na których obszarze gminnym koszty te są ponoszone.

Korzyści płynące z pracy KABS przynoszą również korzyści społecznościom z ich obywatelami, którzy nie są członkami, a zatem nie przyczyniają się do kosztów, które należy podnieść, aby chronić ludzi w pobliżu Renu przed plagami komarów. Komary przeciwpowodziowe „Rheinschnaken” migrują do dwudziestu kilometrów od obszaru lęgowego w poszukiwaniu krwi. Tylko w nielicznych przypadkach członkami KABS są gminy niepołączone, np. od Renu na wschód, a środki są podejmowane tylko w przypadku wystąpienia komarów ze stopu śniegu na ich obszarze, a tym samym szczególnej lokalnej potrzeby monitorowania i kontroli.

Zgodnie z § 2 nr 12 IfSG (niemiecka ustawa o ochronie zakażeń) Aedes albopictus jest jednym z agrofagów zdrowotnych jako potencjalnego nosiciela choroby. Jeżeli zostaną one wykryte i istnieje uzasadnione ryzyko rozprzestrzenienia się patogenów, zgodnie z sekcją 17 ust. 2 IfSG organ odpowiedzialny musi zarządzić środki niezbędne do ich zwalczania. Zgodnie z § 1 ust. 6 IfSG-ZusatzV (Bylaw to German Infection Protection Act) organem odpowiedzialnym jest miejscowy organ policji, który zgodnie z § 17 ust. 6 IfSG w związku z § 16 ust. 6 i 7 IfSG działa na wniosek departamentu zdrowia. Lokalnie odpowiedzialny departament zdrowia ocenia, czy istnieje takie ryzyko.

Czas wdrożenia

KABS rozpoczęła się w 1976 roku. W 2020 r. zrestrukturyzowano KABS i utworzono specjalną grupę zadaniową ds. monitorowania i zwalczania komarów tygrysów oraz wdrożono środki.

Okres użytkowania

Zakłada się, że KABS będzie kontynuowany w dłuższej perspektywie. Z jednej strony środki muszą być powtarzane każdego lata, a nawet więcej razy w sezonie, ponieważ niemożliwe jest zatrzymanie komarów i mogą one bardzo szybko się rozmnażać. Z drugiej strony kampanie uświadamiające zachęcające ludzi do nie opuszczania doniczek, wiader itp., w których mogą się rozmnażać komary, mogą prowadzić do długoterminowych pozytywnych skutków w kontrolowaniu tego gatunku.

Źródło informacji

Kontakt

Artur Jöst

Leader of the Task Force on Exotic Mosquitos - Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)

E-Mail: artur.joest@kabs-gfs.de

 

Dirk Reichle

Scientific Director - Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)

E-Mail: dirk.reichle@kabs-gfs.de

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 18 2024


Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek innych zapytań na temat tego studium przypadku lub w celu udostępnienia nowego studium przypadku (e -mail climate.adapt@eea.europa.eu )

Akcje Dokumentu