Kurs będzie prowadzony przez 10 kolejnych tygodni, z tygodniową wirtualną sesją na żywo odbywającą się w każdy wtorek między 12 a 13:30. Każda sesja obejmuje 45-50 minutowy wykład, a następnie Q&A i studia przypadków.  Uczestnicy, którzy regularnie uczęszczają i zdają test, otrzymają certyfikat klimatyczno-zdrowotny od ASPHER/GCCHE. Kurs obejmuje następujące tematy:

  • luty 06 r.: Zmiana klimatu a zdrowie
  • 13 lutego: Ekstremalne temperatury
  • 20 lutego: Pożary i jakość powietrza
  • 27 lutego: Zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne
  • MAR 05: Wektor Borne / Zoonoses
  • MAR 12: Zrównoważony styl życia
  • MAR 19: Zrównoważona opieka zdrowotna
  • MAR 26: Spory klimatyczne i zdrowie
  • APR 02: Komunikacja, zaangażowanie i rzecznictwo w zakresie zmiany klimatu
  • KWI 09: Europa w kontekście globalnym: Sprawiedliwość klimatyczna
Filed under:
Online course
capacity building
climate-health literacy
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.