Start Archiwum wiadomości Open horizon Europe apele o klimat i zdrowie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Open horizon Europe apele o klimat i zdrowie

Niedawno przyjęty program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 obejmuje zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji, partnerstw współfinansowanych (COFUND) oraz działań koordynacyjnych i wspierających. Klaster „Zdrowie” podzielono na sześć miejsc przeznaczenia, koncentrując się na wielu obszarach istotnych dla przyszłości zdrowia. W kilku klastrach ogłoszono otwarte zaproszenia do składania wniosków, które są istotne dla związku między klimatem a zdrowiem.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach klastra zdrowia objętego programem prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 są organizowane według następujących sześciu kierunków:

 1. Zdrowie w szybko zmieniającym się społeczeństwie
 2. Życie i praca w środowisku prozdrowotnym
 3. Zwalczanie chorób i zmniejszenie obciążenia chorobami
 4. Zapewnienie dostępu do innowacyjnej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej
 5. Uwolnienie pełnego potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa
 6. Utrzymanie innowacyjnego, zrównoważonego i konkurencyjnego na świecie przemysłu związanego ze zdrowiem

Miejsce przeznaczenia 2 „Życie i praca w środowisku promującym zdrowie” obejmuje między innymi następujące zaproszenia, które mogą mieć znaczenie dla związku między klimatem a zdrowiem:

 • HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01: Zdrowie planetarne: zrozumienie powiązań między degradacją środowiska a wpływem na zdrowie; 
 • HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-02: Oparte na dowodach interwencje mające na celu promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego w zmieniającym się środowisku pracy (miejsca pracy po pandemii);  
 • HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-04: Globalna koordynacja badań ekspozycyjnych;
 • Horizon-HLTH-2024-ENVHLTH-02-06-dwustopniowy: Rola zanieczyszczenia środowiska w chorobach niezakaźnych: zanieczyszczenie powietrza, hałasu oraz światła i odpadów niebezpiecznych.
W Destination 4 „Zapewnienie dostępu do innowacyjnej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej” znajdziesz następujące wezwanie, które jest istotne dla związku między klimatem a zdrowiem:
 • HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03: Zrównoważone środowiskowo i neutralne dla klimatu systemy opieki zdrowotnej i opieki


Zasady składania wniosków i możliwości nawiązania kontaktu z innymi podmiotami zainteresowanymi zaproszeniami można znaleźć na portalu Finansowanie i przetargi.

Dzień informacyjny dla klastra 1 odbędzie się 19 stycznia.

Date: 11 Jan 2023