European Climate
and Health Observatory

Zapewniamy łatwy dostęp do szerokiej gamy odpowiednich publikacji, narzędzi, stron internetowych i innych zasobów związanych ze zmianami klimatu i zdrowiem człowieka.

Poznaj główne tematy i narzędzia obserwatorium
Nowe
PROGNOZY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Zobacz prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza, na które mogą mieć wpływ zmiany klimatu

Wskaźniki

Zobacz wskaźniki klimatu i zdrowia od różnych zaufanych dostawców informacji

Profile krajów

Zobacz, jak kraje radzą sobie z adaptacją do zmian klimatycznych w zakresie zdrowia publicznego

Katalog zasobów

Wyszukiwanie i dostęp do bazy danych Obserwatorium zawierającej studia przypadków, publikacje, wskaźniki, projekty badawcze i inne

Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i wielu innych organizacji. Pilotażowa wersja obserwatorium koncentruje się na istniejących zasobach różnych partnerów. Z czasem Obserwatorium opracuje nowe produkty i zapewni dodatkowe zasoby.