Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
4

Ocena wariantów adaptacyjnych

Po zidentyfikowaniu wariantów adaptacyjnych kolejne kroki mają na celu ocenę i nadanie priorytetu kompilacji wariantów adaptacyjnych na podstawie szczegółowego opisu i kryteriów. Wybór preferowanych wariantów adaptacyjnych powinien odbywać się w ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces adaptacji. 

Aby umożliwić dobre porównanie różnych wariantów adaptacyjnych i dobrą komunikację z decydentami i między decydentami, każdy wariant adaptacyjny wprowadzony do portfela musi być oceniany na podstawie uzgodnionych kryteriów. Istnieje wiele kryteriów, które można wykorzystać do oceny przydatności możliwych wariantów adaptacyjnych. Należy na przykład rozważyć ich skuteczność w zmniejszaniu podatności (lub zwiększaniu odporności) lub ich szerszy wpływ na zrównoważony rozwój i koszty. Ponadto istotny czynnik może odegrać związek z łagodzeniem zmiany klimatu. Do oceny różnych wariantów przystosowania zastosowano różne zestawy kryteriów. Narzędzia i wytyczne przedstawione w niniejszej sekcji pomogą wybrać procedury oceny i wykonalne warianty. Climate-ADAPT ma konkretny obszar, który zawiera przegląd narzędzi ekonomicznych służących ocenie wariantów przystosowania się do zmiany klimatu.